Голгота руског народа и државе

Никола Танасић
Философски факултет
Универзитет у Београду

Разматрање дела Наталије Нарочницке: Русија и Руси у светској историји
Богословље: 1-2 (2010) 230-250
Цео текст (.PDF) УДК: 94(470) : 94(100)].09

 

Русија и Руси у светској историји др Наталије Нарочницке (Наталья Алексеевна Нарочницкая, Српска књижевна задруга, Београд 2008. го- дина) представља врло амбициозно издање које би требало да унеколико премости добро познати јаз између наше љубави према Русији и нашег (не)знања о њој. У питању је веома обимно дело (преко 500 страница) угледног и озбиљног научника (при чему је драгоцено политичко искуство које је Н. Нарочницка стекла као посланик у Државној думи Руске Федерације и потпредседник њеног Комитета за међународне послове), написано у зрелом добу и засновано на великој количини архивског и историјског материјала. Сама по себи, ова књига представља океан података и анализа које се тичу хиљадугодишње руске историје и стога ју је немогуће обухватити као целину. Стога, када јој се приступа, треба бити веома опрезан и имати на уму неколико начелних ствари.