Богословље

О начину савршавања светих тајни

Ненад С. Милошевић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

Богословље: 1 (2008) 32-42
Цео текст (.PDF) УДК 27-4; 27-55

 

Abstract. Поновни покушаји васпостављања првобитне везе светих Тајни и Евхаристије неминовно намећу питање које су то свете тајне и свештенорадње које могу бити враћене у склоп Литургије и које критеријуме треба применити у овом опредељивању. Сагласност богослова о неоспорној зависности светих тајни од Евхаристије и практично компликован повратак на првобитно стање захтевају примерено литургијско решење овог проблема. На примеру тајни крштења и брака сагледава се старање Цркве да оне задрже што теснији однос са Евхаристијом како не би остале светотајински недовршени догађаји. Богато литургијско искуство у Цркви и данас служи првенствено остваривању једног литургијског амбијената где би било могуће правилно савршавање светих тајни чиме би оне поново добиле пуну светотајинску смисао.

Summary. Abandonment of the liturgical practice where services of Sacraments (Mysteries) are incorporated in the Eucharist caused a danger that the sacraments and rites themselves were not only worshiped autonomously, but they were treated as equal with the Eucharist and as self-sufficient services. Restitution of the original relation between Sacraments and Eucharist brings two important questions: Which Sacraments could be reunited with Eucharist? Which criteria we should use to define that? Emphasized consensus among theologians about Sacraments' obvious dependence upon the Eucharist, on the one side, and tough, complicated return to the original and the only proper condition, on the other side, indicates necessity of searching for a suitable solution. Observing the two most frequent Sacraments – Baptism and Matrimony – one can find that in various epochs and rites Church tries to keep Sacraments as closer as possible to Eucharist, so they would not remain uncompleted or partial (in a sacramental sense). Rich experience would improve Eucharistic ambient, which will enable appropriate concept of Sacraments, so they can reach its proper context again.