Посланица Несторију о заштити православне вере

Епископ Келестин I Римски

Богословље: 2 (2008) 50-58
Цео текст (.PDF) УДК 347.78.034