Богословље

Траговима Отаца ка Светом Писму - Херменеутички аспекти христолошког сагледавања старосавезног Анђела Господњег код отаца

Родољуб Кубат
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

Богословље: 2 (2008) 75-119
Цео текст (.PDF) УДК 27-277.2

 

Abstract. Превасходни циљ ове студије јесте да покаже колико су се свети оци у својим теолошким и херменеутичким промишљањима ослањали на Свето Писмо, у контексту задате теме, посебно на Стари Савез. Приложени текст је конципиран тако да већ на почетку укаже на темељне херменеутичке и теолошке моменте на основу којих су оци изводили теолошко-егзегетске закључке, тумачећи старосавезно јављање Анђела Господњег као предоваплоћенско откривање Бога Логоса. Истраживачки део рада представља анализу христолошког тумачења Анђела Господњег, од карактеристичних новосавезних текстова па кроз даљи развој отачке мисли све до иконографије и богослужбених текстова. Поготово су наглашена три важна момента која су се одразила на таква теолошка промишљања: 1. Јеврејство – у периоду ране Цркве – због свог ексклузивног монотеизма. 2. Монархијанизам, због учења о временоском пројављивању Бога у различитим улогама. 3. Аријанизам, који је упориште за своју теологију тражио у христолошком сагледавању старосавезног Анђела Господњег. Тежиште рада је у његовом завршном делу који се бави неким битним херменеутичким питањима патристичког доба. Заправо, истраживачки део служи као експликација основних херменеутичких поставки, карактеристичних за светоотачко богословље. Рад се завршава отварањем релевантних питања која се тичу односа патристичког и неопатристичког богословља, с наглашеном апелативном амбицијом.

Summary. The present study elucidates the connections between the patristic use of biblical texts and their fundamentaltheological methodology. The Author reflects on patristic explanation of thefigure of the Angel of Lord from the Old Testament and offers an evaluation of thechristological exegetical perspective in New Testament texts,classical patristic writings as well as in iconographic and liturgicalmaterial in order to show thatancienttheologians understood the biblicalteaching as havingorganic unity, and thereforerelated to an internal structure of theirtheological concepts. Byestablishing the firm connection between the „angelophanies“ of the Angel of Lord and the person of Jesus Christ, the Fathers suggest that they representarevelation of the Logos Himself in the history of Salvation evenbefore the Incarnation. The article concludes with an strong emphasis of thetheological importance and significance of fundamental patristic hermeneutical methods and theirrelevance for contemporarytheology and its problems.Theological interpretation of scripture must attend to concerns regarding history.Theological exegesisassumes that addressing implications for the church’s life in the world opens up more conversational space between both scripture and churchpractice, and the Bible and the arts and sciences.