Богословље

Врхунац црквене кризе (1053-1054) - папски легати у Константинопшољу

Владислав Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

Богословље: 2 (2008) 147-163
Цео текст (.PDF) УДК 27-9