Богословље

Насловна страна

Професор др Богољуб Шијаковић

Sample image

Уредништво је мишљења да јубилеј треба обележити посебним, вероватно следећим бројем, и то у виду тематског блока. С друге стране, овде бисмо тек најкраћим речима указали на теме и садржаје, као и богословске оријентације у збирци текстова које читаоцу презентујемо – следећи наш традиран модел рубрицирања студијских прилога сходно фундаменталним дисциплинама теолошког курикулума.

Опширније...