Богословље

Леонтије Јерусалимски - теолог седмог века

Дирк Краусмилер
Queen’s University Belfast

Богословље: 1-2 (2005) 119-136
Цео текст (.PDF) УДК 27-284

 

Abstract. Аутор изнова процењује аргументе које су предочили Ришар и Луфс и брани Луфсово датирaње Леонтијеве расправе Против монофизитâ у време после 570. године. Новим доказима он омогућава да дати- рaмо несторијанску расправу коју Леонтије цитира у време после 612. гoдине, а Леонтијеву расправу Против Нестори­ја­на­ца у време после 614. године. Сходно томе, Леонтије Јерусалимски не припада добу Јустинијана како је Ришар предлагао и што су научници током последњих педесет година узимали као готову ствар. Уместо тога, он се мора посматрати у потпуно другачијем контексту седмог века. Овим се отвара пут новом тумачењу које би пре свега требало da se фокусира на иновативна обележја Леонтијеве теологије, него на наглашавање заједничких елемената између њега и аутора из средине шестог века.

Summary. Attempting to establish a more precise date for Leontius of Jerusalem, the author appraises again the arguments brought forward by Loofs and Richard and defends Loofs’s dating of Leontius’ treatise „Against the Monophysites“ to after 570. After that, he gives us new evidence which allows us to date the Nestorian treatise quoted by Leontius to after 612 and Leontius’ „Against the Nestorians“ to after 614. Consequently Leontius does not belong to the era of Justinian as was proposed by Richard and as has been taken for granted by the scholars. Instead, he must be seen in the completely different context of the seventh century. This opens the way for a new interpretation which should in the first place concentrate on the innovative traits of Leontius theology rather than stressing the elements he has in common with other authors of the mid-sixth century.