Богословље

Допринос професора Православног богословског факултета развоју српске теолошке мисли (истраживачки проблеми)

Проф. др Владан Перишић
Универзитет у Београду – Православни богословски факултет
Катедра за патрологију

Богословље LXV 1 (2006) 8-12

УДК: 27-47

Цео текст (.PDF)