Богословље

Емилијан Чарнић као професор Новог Завета на Богословском факултету у Београду

Владан Таталовић
Универзитет у Београду – Православни богословски факултет
Катедра за Свето Писмо Новог Завета

Богословље LXV 1 (2006) 13-28

УДК: 27-47

Цео текст (.PDF)


Abstract: Овај рад представља покушај кратког приказа живота и дела професора Светог Писма Новог Завета на Богословском факултету у Београду др Емилијана Чарнића. У првом делу изложена је његова кратка биографија, док се у другом делу износе основне црте његовог научног рада. Исправно разумевање научног доприноса овог заиста плодног преводиоца и егзегете у великој мери зависи од сагледавања црквено-научног и политичког контекста у коме се он као научник родио и потом стварао.