Богословски факултет – од идеје до реализације

Љубодраг Поповић
Архив Србије, Београд

Богословље LXV 1 (2006) 91-109

УДК: 94.03; 94.05

Цео текст (.PDF)