Богословље

Заступљеност верске наставе у основним и средњим школама у Југославији 1949. године. Прилог историји друштва и историји укидања верске наставе

др Мирослав Перишић
Институт за новију историју Србије, Београд

Богословље LXV 1 (2006) 170-175

УДК: 94.05 ; 2-478-053.2

Цео текст (.PDF)