Фондови завештања Православног богословског факултета у Београду 1920–1941

Милић Ф. Петровић
Архив Југославије, Београд

Богословље LXV 1 (2006) 207-220

УДК: 94.04

Цео текст (.PDF)


Резиме: На основу завештања при Богословском факултету установљени су и у раду обрађени следећи фондови: Фонд епископа нишког Никанора Ружичића (кућа на Косанчићевом венцу у којој је био смештен Интернат за студенте); Фонд мис Џенкинс (за набавку књига за библиотеку Факултета); Фонд патријарха српског Димитрија (из кога је покренут часопис Факултета „Богословље“ и издаване књиге јеванђелске моралне садржине); Фонд Персиде и Николе Трифуновић (за награду светосавских темата) и Фонд Александра Доброклонског и његове супруге Марије (за награду светосавских темата из Опште историје хришћанске цркве). Повре- мену помоћ студенти Богословског факултета примали су и из других приватних и државних фондова који се помињу у тексту. Рад је урађен на основу архивске грађе Универзитета у Београду, Министарства просвете Краљевине Југославије и Богословског факултета.