Часопис „Богословље“ – 80 година од покретања - Тематски преглед радова (1926–2005) по дисциплинама

Вукашин Милићевић

Богословље LXV 1 (2006) 225-239

УДК: 655.3.066.13

Цео текст (.PDF)