Богословље

Социјално учење у православној теологији

доц. др Зоран Крстић
Универзитет у Београду – Православни богословски факултет
Катедра за канонско право

Богословље LXV 1 (2006) 240-246

УДК: 316.614.3; 27-1

Цео текст (.PDF)