Богословље

2013

Уводна Реч

Протојереј Радомир В. Поповић
главни и одговорни уредник

Цео текст (.PDF)

Корица и садржај (.PDF)

Смисao љубaви и њeнa вeзa сa прaвдoм у jeвaнђeлскoj прoпoвeди Свeтoг Апoстoлa Пaвлa

Давид Перовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 05–11

УДК: 271.2-248.4-277; 271.2-428.2

Цео текст (.PDF)

David Perović
The Essence of Love and Its Relation to Justice in the Gospel Sermon of St. Apostle Paul

Оваплоћење, Преображење и Васкрсење Сина Божијег у учењу Светог Јована Дамаскина

Никола Маројевић
Епархија будимљанско-никшићка
Никшић, Црна Гора

Богословље 1 (2013) 12–18

УДК: 271.2-31

Цео текст (.PDF)

Nikola Marojević
L'Incarnation, la Transfiguration et la Résurrection du Fils de Dieu dans le pensée de Saint Jean Damascène

Лик страдалног Христа и Царство Божије

Тихон Ракићевић
Игуман манастира Студенице

Богословље 1 (2013) 19–34

УДК: 271.2-526.62; 271.2-31

Цео текст (.PDF)

Tihon Rakićević
The Image of Suffering Christ and the Kingdom of God

Литургијска и доктринарна страна иконе

Жељко Ђурић
Висока школа – Академија Српске православне цркве
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 1 (2013) 35-53

УДК: 271.2-526.62

Цео текст (.PDF)

Željko Đurić
Liturgical and Doctrinal Characteristic of the Icons

Премудрост Божја у богослужбеном животу Цркве

Здравко Пено
Универзитет у Источном Сарајеву
Православни богословски факултет

Богословље 1 (2013) 54–63

УДК: 271.2-565.5/.73; 271.2-565.8

Цео текст (.PDF)

Zdravko Peno
The Holy Wisdom in the Liturgical Life of the Church

Давидов богословско-лирски исказ у 50. псалму

Горан Младеновић
Нови Сад

Богословље 1 (2013) 64–79

УДК: 271.2-243.63-276

Цео текст (.PDF)

Goran Mladenović
David’s Theologically-Lyrical Testimony in Psalm 50

Ранохришћански Светитељи на тлу источног Илирика

Радомир В. Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 80–92

УДК: 904(497.11)”00/03”; 27-36:929”00/03”

Цео текст (.PDF)

Radomir V. Popović
Early Christian Saints in Eastern Iliric

Улога свештенства у Балканским ратовима

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 93–111

УДК: 271.222(497.11)-9”1912/1913”; 94(497)”1912/1913”

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
The role of clergy in the Balkan wars

Ванвременска актуелност канонског предања Цркве на примеру канона Прво-другог помесног Цариградског сабора

Зоран Крстић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 112–122

УДК: 27-732.3-74

Цео текст (.PDF)

Zoran Krstić
The Extra Temporal Reality of the Church`S Canonical Tradition as Expressed by the Canons of the First-Second Regional Council at Constantinople

Канонско-правна проблематика брачних сметњи - опште одлике тог феномена и сродство као брачна сметња

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 123–144

УДК: 271.2-747:347.6

Цео текст (.PDF)

Zoran Devrnja
The Matrimonial Impediments — Canonical Issues: General Characteristics of that Phenomenon and the Kinship as a Marital Impediment

Giovanni Crisostomo tra Agostino e Giuliano di Eclano

Zoran Djurovic
Висока школа — Академија СПЦ
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 1 (2013) 145–172

УДК: 27-1

Цео текст (.PDF)

Зоран Ђуровић
Јован Златоусти између Августина и Јулијана Екланског

Допринос Борислава Лоренца у дијалогу теологије и психологије

Драган Каран
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 173–185

УДК: 14 Лоренц Б.

Цео текст (.PDF)

Dragan Karan
Borislav Lorenc`s contribution to the dialogue between theology and psychology

Религијски стил као посебан функционално-стилски комплекс

Ивана Кнежевић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 186–193

УДК: 2-1

Цео текст (.PDF)

Ivana Knežević
Religious style as a distinct functional-stylistic complex

Ρукописна и штампарска делатност манастира Μилешеве

Драгомир Сандо
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 194–204

УДК: 271.222(497.11)-523.6-9; 655.11(497.11)(091)

Цео текст (.PDF)

Dragomir Sando
Manuscript Writing and Printing Activity in The Monastery Of Mileseva

Савршени човек — човек Духа Светог по Светом Иринеју Лионском

Дражен Н. Перић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 205–222

УДК: 27-18 Иринеј Лионски, свети

Цео текст (.PDF)

Dražen N. Perić
Perfect human — human of the Holy Spirit according to Irenaeus of Lyons

Коптско богослужење

Миле Суботић
Београд

Богословље 1 (2013) 223–229

УДК: 27-528.55

Цео текст (.PDF)

Mile Subotić
The Coptic Worship

Српска литургијска пракса у 17. веку – МСПЦ ОРГ 84, МСПЦ ОРГ 121 и САНУ 356

Никола Јоцић
Београд

Богословље 1 (2013) 230–248

УДК: 091=163.1“16“; 27-528.8

Цео текст (.PDF)

Nikola Jocić
Serbian Liturgical Practice in the 17th Century – МСПЦ ОРГ 84, МСПЦ ОРГ 121 and САНУ 356

Светосавска беседа 2013. године

Радомир В. Поповић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2013) 249–253

УДК: 27-475

Цео текст (.PDF)

Radomir V. Popović
Saint Sava Discourses of 2013

Рецензије и прикази

Богословље 1 (2013) 254–277

Цео текст (.PDF)

Уводна Реч

Протојереј Радомир В. Поповић
главни и одговорни уредник

Цео текст (.PDF)

Садржај и CIP (.PDF)

Поимање библијског израза σωματικῶς — „телесно“

Јован Пурић, Епископ нишки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 05–21

УДК: 271.2-277-284

Цео текст (.PDF)

Jovan Purić
The Understanding of the Biblical Term σωματικῶς — “Bodily”

Песма над песмама у егзегези Светог Григорија Ниског

Драган Радић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 22–40

УДК: 27-243.67:27-9”0100/0325

Цео текст (.PDF)

Dragan Radić
The Song of Songs in the exegesis of saint Gregory of Nyssa

Павлово разумевање апостолског служења

Здравко Јовановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 41–61

УДК: 27-284:27-732.1

Цео текст (.PDF)

Zdravko Jovanović
Paul’s Understanding of the Apostolic Ministry

Богослужбени и пастирски аспекти тумачења Књиге пророка Јоне

Иван Недић
дипломирани теолог мастер
Младеновац

Богословље 2 (2013) 62–77

УДК: 27-277.2:27-244.42:27-535.7-23

Цео текст (.PDF)

Иван Недич
Богослужебные и пастырские аспекты толкования Книги пророка Ионы

Предесенски списи

Илија Томић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 115–145

УДК: 27-245.8

Цео текст (.PDF)

Ilija Tomić
On Some Pre-Essenic Writings

Прoтoпрeзвитeрa Никoлaja Aфaнaсjeвa виђeњe тajнe Црквe (oмaж oцу Никoлajу Aфaнaсjeву)

Давид Перовић, Епископ крушевачки
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 146–156

УДК: 27-284:27-175

Цео текст (.PDF)

David Perović
Protopresbyter Nicholas Afanasiev’s Understanding of the Mystery of the Church (a Homage to Father Nicholas Afanasiev)

Теологија Цркве Проблем хришћанска рецепција јелинског појма теологија

Александар Ђаковац
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 157–171

УДК: 27-1:27-284

Цео текст (.PDF)

Aleksandar Djakovac
The Theology of the Church - The Problem of Christian Reception of the Hellenic Term of Theology

Есхатолошке димензије антрополошких појмова код Светог Апостола Павла

Дражен Н. Перић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 182–197

УДК: 27-284:27-175

Цео текст (.PDF)

Dražen N. Perić
Eschatological Dimensions of Anthropological Terms in St. Paul the Apostle

Слободна воља као предуслов постојања хришћанског брака - мане воље као брачна сметња – кратко појашњење Брачних правила СПЦ

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 198–212

УДК: 27-423.4:27-45

Цео текст (.PDF)

Zoran Devrnja
Free Volition as a Precondition of Christian Marriage - Defect of volition as a marital impediment-

Утицај канона са сабора на Западу почетком IV века на одлуке донете на Првом васељенском сабору (325)

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 213–225

УДК: 27-267

Цео текст (.PDF)

Ivica Čairović
Influence of Canon West Law Acts (from the beginning of the 4th century) on decrees of the First Ecumenical Council (held in 325)

Пастирско-богословска сарадња цара Маркијана и Светог Лава Великог у чувању православне христолошке вероисповедне мисли Цркве

Илија Марчетић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 226–240

УДК: 27-9:27-284

Цео текст (.PDF)

Ilija Marčetić
Pastoral and Theological Cooperation of Emperor Marcian and St. Leo the Great for the Preservation of Orthodox Christological Creedal Thought of the Church

Последњи дани патријарха Варнаве

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 241–255

УДК: 271.22(497.11)

Цео текст (.PDF)

Predrag Puzović
The Last Days of Patriarch Varnava

Словесна служба Свете Браће Ћирила и Меодија

Зоран Ранковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 256–268

УДК: 27-76-051

Цео текст (.PDF)

Zoran Ranković
The Rational Service of the Holy Brothers Cyril and Methodius

Наука о богослужењу у црквеним школама XIX века у Kарловачкој митрополији

Петар Николић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 269–289

УДК: 27-4:27-75

Цео текст (.PDF)

Petar Nikolić
Liturgical Science in XIX Century Church Schools in the Metropolitante of Karlovci

Теолошке импликације сликарства Милана Туцовића

Жељко Р. Ђурић
Висока школа — Академија Српске православне цркве
за уметност и консервацију
Београд

Богословље 2 (2013) 290–309

УДК: 27-526.6

Цео текст (.PDF)

Željko R. Djurić
Theological implications of the Painting of Milan Tucovića

Свештенослужитељи у манастирима према уставу Св. Венедикта Нурсијског

Борис Милинковић
Докторанд, Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2013) 310–319

УДК: 27-725:27-789.2

Цео текст (.PDF)

Boris Milinković
Monastery Clerics according to the Statute of St. Benedict of Nursia

Почеци оснивања западно-сиријске (јаковитске) цркве

Драгана Јањић
Научни сарадник
Институт за Српску културу
Приштина/Лепосавић

Богословље 2 (2013) 320–335

УДК: 27-9:271.742

Цео текст (.PDF)

Dragana Janjić
The Beginings of Establishment West- Syrian (Jacobits) Church

Рецензије и прикази

Богословље 2 (2013) 345–365

Цео текст (.PDF)