Богословље

Јован из Апамеје (О мистици речи и израза)

Петар Јевремовић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
Београд

Богословље 2 (2012) 37–53

УДК: 159.923.2:27-788-35

Цео текст (.PDF)