Богословље

Тројица, Христос и човек – теологија и метафизика личности

Жил Емери
Универзитет у Фрибургу
Богословски факултет
Фрибург

Богословље 2 (2012) 54–66

УДК: 2-284;27-31

Цео текст (.PDF)