Богословље

Историчар православне естетике и творац нове естетичке теорије (за 70-годишњицу Виктора В. Бичкова)

Надежда Б. Мањковска
Руска академија наука (РАН)
Институт за философију
Москва

Aлександар В. Новиков
Сверуски државни универзитет кинематографије С. А. Герасимова (ВГИК)
Москва

Богословље 2 (2012) 67–91

УДК: 7.01:17.022.1:27

Цео текст (.PDF)