Богословље

Страдање свештеника током Првог светског рата на подручју Бањалучке епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 271.22 (497.11)

Богословље 1 (2016) 33–46


Сажетак: У раду су изнети кратки подаци о страдању свештеника током Првог светског рата на подручју Бањалучке епархије на основу грађе која се чува у Архиву Светог архијерејског синода.

Кључне речи: Први светски рат, Аустро-Угарска, интернација, таоци, логори, свештеници.