Богословље

Задаци и изазови савременог богословља и богословске просвете

Здравко Јовановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

УДК: 271.2-475.5

Богословље 1 (2016) 267–273