Богословље

До високога домета научне теологије / 
Поводом 90 година излажења „Богословља“

Димитрије М. Калезић
редовни професор у пензији

Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2016) 73–77

УДК: 271.22(497.11)

Цео текст (.PDF)