Богословље

Да нам буде јасније још једно питање наше вере
 (Посвећено блаженопочившем патријарху српском кир-Павлу)

епископ Давид (Перовић)
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2016) 78–113

УДК: 27-284

Цео текст (.PDF)


Сажетак: О могућим траговима римокатоличког петроцентрично-папоцентричног примата, траговима присутним у другој хвалитној стихири Службе светим славним и свехваљеним и првоврховним апостолима Петру и Павлу, која се редовно и све досад употребљава у богослужбеној православној химнографији наше Православне Цркве Српске, патријарх Павле је као епископ рашко-призренски почетком осамдесетих година прошлога века у Призрену сазнао први! Зато је он и својим клирицима у том смислу скретао пажњу на њу. А епископу Павлу је на петровски и папски примат у овој хвалитној стихири пажњу био скренуо монсињор Марко Сопи, одскора упокојени надбискуп призренски. Епископ Павле је ту стихиру на јутрењу и даље задржао у богослужбеној употреби, али је изостављао њену последњу, петроцентрично-папоцентричну фразу. Зашто је епископ Павле тада поступио одсечно? Како је то надбискуп призренски монсињор Марко Сопи могао знати да, по његовим речима, и православни у храмовима свечано исповедају Петров и папски примат? На овоме месту ми ћемо најпре покушати да у вези са тим поставимо проблем, а затим и да га у складу са нашим могућностима расветлимо. У Apendix-у nа крају текста даћемо у складу са начелном темом неколике напомене у изучавању раних Минеја 11–12. века, и то у вези са њиховим етосом, као и са даљим предањским химнолошко/химнографским стваралаштвом.

Кључне речи: Минеј, служба светим апостолима Петру и Павлу, хвалитна/стиховна стихира, закључна фраза, камен вере, петро-папски примат, тумачење, преиначење, химнологија/химнографија.


Let us be clearier some questions of our Faith
 (Dedicated to Serbian Patriarch blessed kyr-Paul)

Summary: Patriarch Paul as Bishop of Raska and Prizren in early eighties of 20th century in Prizren first found out a possible traces of Petercentric and Popecentric Roman Catholic primate, in the second Praise Stichera of Apostles Peter and Paul, which is regularly and until now used in the Orthodox hymnography of Serbian Orthodox Church! That is why he, in this regard, drew attention of his clerics. Indeed, Monsignor Marko Sopi was drawn attention to the Bishop Paul about presentation of papal primacy in this Stichera. Bishop Paul kept the chant in the morning service until his death, but he has left out its last Popecentric phrase. In this study we will try to place the problem, and then to put it in line with our capabilities. In the appendix at the end of the text, we will primarily based upon the theme of a few notes in the study of early Menaion from the 11-12th century, in connection with their ethos, as well as with further hymnological, traditional / hymnographical creativity.

Keywords: Menaion, Service of the holy Apostles Peter and Paul, Praise Stichera, Peter-papal primacy, interpretation, alteration of, hymnology.