Богословље

Синесије Киринејски (Птолемаидски) (370–413)

Атанасије Јевтић, професор емеритус

умировљени Епископ захумско-херцеговачки и приморски
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2016) 124–161

УДК: 27-9”04”

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Патристичка студија са детаљним биографским подацима о Синесију Киринејском и подробно изложеним његовим богословљем. Аутор истиче литерарно-песнички дар и философско-неоплатонско образовање овог Јелина из Северне Африке, који је у себи спајао залазећи антички свет и рађајући се нови свет Хришћанства. На основу других извора а посебно Синесијевих списа (писма, беседе, химне), које даје у преводу, аутор показује како је архипастир Синесије озбиљно вршио своју апостолску службу Епископа у Цркви, свесрдно се трудећи за спасење повереног му народа и очување православне вере у Свету Тројицу. Као Епископ на првом месту је имао задатак да води борбу против остатака аријанске јереси. Објашњен је Синесијев однос према Теофилу, те из Синесијевих Писама стичемо далеко бољи утисак о Теофилу Александријском. О свему је обавештавао Теофила и тражио његово коначно решење, истичући обавезу свих да поштују ауторитет Александријске Апостолске катедре. 

Кључне речи: ретор, философија, учење, васкрсење, Теофило, Златоусти, Александрија, платонизам, химне, писма


Synesius of Cyrene (Ptolemais) (370-413) 

Summary: Based on various sources and particularly Synesius’ own writings (letters, homilies, hymns), given in Serbian translation, the author demonstrates how bishop Synesius (c. 370 – c. 413) seriously exercised his apostolic service in the Church. His many-sided activity, as shown especially in his letters, and his loosely mediating position between Neoplatonism and Christianity, make him a subject of fascinating interest. As a bishop Synesius had a task to eradicate the remains of Arius heresy. Furthermore, the autor explains the relationshop between Synesius and Theophilus Alexandria, based on his letters to Alexandrian archbishop. In this patristic study with detailed bibliographical data on Synesius and thoroughly explored his theology, the author examines litterary-poetic gift and philosophical-neoplatonic education of this Hellen from North Africa, who combined the fading world of antiquity and the emerging new world of Christianity.

Key words: rhetoric, philosophy, teaching, resurrection, Theophilos, Chrysostom, Alexandria, Platonism, hymns, letters