Богословље

Страдање свештеника из епархије Горњокарловачке током Првог светског рата

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2016) 186–191

УДК: 271.22(497.11)

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду су изнети кратки поаци о страдању свештеника из Горњокарловачке епархије током Првог светског рата. 

Кључне речи: свештеници, таоци, итернација, манастир Гомирје, Аустро-Угарска.


Suffering of the Priests from Diocese of Gornji Karlovac  during World War I.

Summary: This paper presents brief information about the suffering of the Diocesan Priests from the Gornji Karlovac during the First World War.

Keywords: priests, hostages, monastery Gomirje, Austria-Hungary