Богословље

Путокази за теологију саслужитеља Божијих
 (Царско Свештенство — Народ Божији — Нова Заједница)

епископ Јован (Пурић)

Богословље 2 (2016) 192–222

УДК: 27-284

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Говорећи о овој изузетно важној теми за Црквени живот, покушаћемо да изнесемо православно хришћанско учење, а не наш лични став и мишљење, то јест, изнећемо богооткривено учење Православне Цркве о саслужитељима Божијим — о Народу Божијем и Царском Свештенству у светлости библијско-светоотачког поимања. Намера нам је да члановима Цркве Православне понудимо један букет литургијског искуства и библијско-богословских истраживања. Дакле, говорићемо о лаицима у Цркви Христовој, јер црквени песник исправно пева да само „Логос открива отачке догмате“. По богооткривеној истини, ко се напије воде коју нам Господ наш Исус Христос понуди, тај неће никада ожеднети, него ће та вода коју од Христа прими постати у човеку извор воде која тече у живот вечни (Јн. 4,14). 

Кључне речи: Народ Божији, Царско Свештенство, Свето предање, Свето Писмо


Roadmap for a theology of God concelebrants 
(Imperial Clergy – the people of God – New Community)

Summary: Talking about this extremely important topic for the life of the Church, we will try to present the Orthodox Christian teaching, not our personal opinion. We will say about Church teaching on concelebrants in Orthodox Church - about people of God and the royal priesthood in the light of biblical and Father’s comprehension. Our intention is to offer to members of the Orthodox Church a bouquet of liturgical experience and biblical-theological research. So, we will talk about the laity in the Church of Christ because the church poet properly sings only “Logos reveals the patristic dogmatic”.

Key words: the people of God, a royal priesthood, Holy Tradition, Scripture