Богословље

Византија — свет промена — 23. међународни конгрес византолога одржан у Београду од 22. до 27. августа 2016.


Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 2 (2016) 270–274

Цео текст (.PDF)

Byzantium – A World of Changes – 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27 August 2016.