Богословље

Богословље 1 (2017)

Реч уредника / Editor’s word

Реч уредника

Пред нама се налази нова свеска Богословља, часописа који има једну од најдужих традиција излажења код Срба, поготово уколико у виду имамо часописе из домена друштвено-хуманистичких наука. Дуготрајност излажења потврда је значаја богословља за нашу Цркву али и друштво у бурном периоду наше историје, али и потврда виталности самог часописа. У богатој историји за Богословље су писали готово сви угледнији српски теолози. Путовање кроз свеске овог часописа је путовање кроз српску богословску мисао у последњих деведесет година. У том смислу, Богословље представља најаутентичније сведочанство наше богословске мисли у 20. веку. Нарочито је у последњих тридесетак година часопис постао огледало савремених богословских стремљења. Томе је свакако допринео општи развој Православног богословског факултета, као и све интензивнији ‘додир’ теологије са светом у којем живи, што и јесте једна од основних претпоставки аутентичног богословља.

Опширније...

The Essence and History of the Masoretic Text

Emanuel Tov
Hebrew University
Jerusalem

Богословље 1 (2017) 7–26

УДК: 27-242-235-277=14
26-246/-247-277=14

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Oсвајање Јерихона — Тумачење ИНав 6, 21

Ненад Божовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 27–48

УДК: 271.2-243.2-277

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Син човечији у масоретском тексту (МТ) Данилове књиге

Владан Таталовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 49–63

УДК: 271.2-244.27-276

Цео текст (.PDF)

Опширније...

„Милост хоћу, а не жртвоприношење“ - Егзегеза Мт 9, 13; 12, 7 и савремени црквени изазови

Предраг Драгутиновић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 64–72

УДК: 271.2-247.4-277

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Стодвадесетпета катедрална oмилија Севира Антиохијског

Петар Јевремовић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 73–84

УДК: 27-1 Севир, антиохијски патријарх

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Transformation of the subject by the words in the writings of the St. Macarius the Great

Gordana Vulević
University of Belgrade
Faculty of Philosophy
Belgrade

Богословље 1 (2017) 85–98

УДК: 27-58 Макарије Велики, свети

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Изванхришћански антички контексти херменеутике у Περὶ ᾽Αρχῶν (Хомеријана и платонизам)

Марина Стојановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 99–119

УДК: 27-277.2 Ориген

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Небески символи Новог Завета у божанском домостроју спасења

Предраг Петровић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 120–134

УДК: 27-246-276.63

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Доситејев пут и путоказ

Ненад Ристовић
Универзитет у Београду
Филозофски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 135–150

УДК: 821.163.41.09 Обрадовић Д.

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Страдање свештеника током Првог светског рата на подручју Пакрачке и Битољске епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 151–158

УДК: 271.222(497.11)-773-726.3(497.13):929"1914/1918"(093.2
271.222(497.11)-773-726.3(497.7):929" 1914/1918"(093.2)
323.281(497.13)"1914/1918"(093.2)
323.281(497.7)"1914/1918"(093.2)

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Типови Вечерња у рукописима Патмос 266, Часног Крста 40 и Дрезден А104: прилог за таксономију азматских последовања

Владимир Антић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 159–178

УДК: 091=14'04

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Кула изнад укрснице и „корни звоник“ у романскоj архитектури Словениjе, Немачкоj и јужноj Далмациjи: проблем генезиса и могуће византиjске паралеле

Ариадна Воронова
Православни Свето -Тихоновски универзитет
Москва

Богословље 1 (2017) 179–195

УДК: 726.54(497.12)"11/12”
726.54(430)"11/12"
726.54(497.13)"10"

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Светосавско наслеђе као одговор савременим изазовима у црквеном организовању

Зоран Деврња
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 196–208

УДК: 271.222(497.11)-735

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Кирило-методијeвско наслеђе и колизије двају приступа сакралној језичкој норми у ареалу Pax Slavia Orthodoxa

Ксенија Кончаревић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 209–218

УДК: 811.163.1'35
811.16'35

Цео текст (.PDF)

Опширније...

Рецензије и прикази

Богословље 1 (2017) 219–240

Цео текст (.PDF)