Богословље

Страдање свештеника током Првог светског рата на подручју Пакрачке и Битољске епархије

Предраг Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 151–158

УДК: 271.222(497.11)-773-726.3(497.13):929"1914/1918"(093.2
271.222(497.11)-773-726.3(497.7):929" 1914/1918"(093.2)
323.281(497.13)"1914/1918"(093.2)
323.281(497.7)"1914/1918"(093.2)

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду су изнети подаци о страдању једног броја свештеника током Првог светског рата на подручју Пакрачке и Битољске епархије. Подаци се чувају у Архиву Светог архијерејског синода у Београду.

Кључне речи: Први светски рат, свештеници, интернација, Пакрачка епархија, Битољска епархија


Suffering of Priests during the First World War in the Pakrac and Bitola eparchy
Predrag Puzović

Abstract: The paper presents data on suffering of a number of priests during the First World War in the Pakrac and Bitola eparchies. The data are stored in the Archive of the Holy Synod in Belgrade.

Key words: First World War, priests, internment, Pakrac eparchy, Bitola eparchy