Богословље

Типови Вечерња у рукописима Патмос 266, Часног Крста 40 и Дрезден А104: прилог за таксономију азматских последовања

Владимир Антић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд

Богословље 1 (2017) 159–178

УДК: 091=14'04

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У чланку се указује на постојање више врста Вечерња у годишњем богослужбеном кругу Aзматског типика те се нуди покушај систематизације различитих варијанти последовања. Све варијанте Вечерња које су засведочене у рукописима Синаксара-канонара Патмос 266, Часног Крста 40 и Дрезден А140 групишу се у следеће категорије: 1. Свакодневно Вечерње, 2. Вечерње недељом, 3. Вечерње у навечерје великих празника — парамони, 4. Вечерње у навечерје Божића, Богојављења и Пасхе са Литургијом Светог Василија Великог и 5. Вечерње и Литургија Пређеосвећених Дарова у току Четрдесетнице. Рад указује на неопходност даљих истраживања Азматског типика који представља темељ целокупног византијског литургијског типа.

Кључне речи: Азматски типик, азматско Вечерње, структура последовања, годишњи богослужбени круг, празнично и свакодневно Вечерње.


Classifications of the vespers service in Patmos 266, Holy Cross 40, and Dresden A104: А contribution to the taxonomy of services in the asmatike akoloythia
Vladimir Antić

Abstract: This work underscores the differences within the vespers services of the asmatic rite and attempts to systematize its noted diversity. In conjunction with this effort, the author highlights the significance of these classifications for furthering research into this variability, which in alignment with the prevailing research, represents a marker of historical development in the earliest period of the asmatic rite, i.e. the daily cathedral form of the Byzantine liturgical cycle. All the various forms of vespers that are evidenced in the manuscripts Patmos 266, Holy Cross 40, and Dresden 140A belong to one of the following classifications: 1) daily vespers, 2) Sunday vespers, 3) vespers of great feasts (paramone), 4) vespers of Christmas, Theophany, and Pascha together with the liturgy of St. Basil the Great, and 5) vespers of the liturgy of the Presanctified Gifts that is served during Great Lent. The substantial differences that exist between the aforementioned groupings are the consequence of historical development and the accumulation of new elements within the ancient structure of the service. The work highlights the need for further research in the field of the asmatic rite, which comprises the foundation of the Byzantine liturgical form.

Key words: asmatic rite, structure of the service, vespers of great feasts, daily vespers