Улазак у Ханан — историјска и теолошка перспектива

Никола Ожеговић
Универзитет у Бањој Луци
Филозофски факултет
Бања Лука
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.2-242-277.2

28-45 стр.

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У тексту се разматрају основни проблеми у вези са библијском причом о заузимању Ханана од стране Изабраног народа. Предање је размотрено из неколико аспеката да би се реконструисао историјски контекст и сагледало његово теолошко значење. Прво се разматрају различите школе мишљења када је у питању приступ библијском тексту као историјском извору. Затим се пружа библијски приказ уласка Изабраног народа у Ханан. Потом се критички посматрају библијски извјештаји (Књига Исуса Навина и Књига о судијама) и на крају се износе најпознатије теорије које су настојале да објасне најранији период историје Израела.

Кључне ријечи: Ханан, Израел, Освајање, Књига Исуса Навина, Књига о судијама, археологија, историјски контекст.


Entering Canaan, Historical and Theological Perspective

Nikola Ožegović
Faculty of Philosophy
University of Banja Luka
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The conception of Conquest is part of the so-called Deuteronomistic History (DH). There are many evidences that the Book of Joshua have originated in the seventh century in Judea as the “political program” of Emperor Josiah. The Assyrian conquest of the north and the placing of Judea in the vassal position, according to this tradition, were the result of the neglect of the obligations arising from the Sinai alliance. It was necessary to follow the Lord fully, to eradicate idolatry, and thus to gain God’s favor. In that context, the Book of Joshua had a paradigmatic character, saying that when a chosen people truly follows the Lord, no one can oppose it. Once upon a time, God’s people, adhering to the laws of Sinai, managed to overthrow Hanan, and only in this way they will be able to defeat the Assyrians — this was the key theological message of Josiah’s religious reform, expressed in the spirit of the Deuteronomistic History. Conquest as presented in the Book of Joshua and in some parts of the Book of Judges, Numbers, and Deuteronomy is part of the theological reinterpretation of Israeli identity. We can conclude that Joshua is in fact a metaphorical portrait of Judean King Josiah and that the story about the Conquest of Canaan creates a plan for future conquest but also serves as an example of the right relationship of the chosen people with their God.

Кеy words: Canaan, Israel, Conquest, Book of Joshua, Book of Judges, archaeology, historical context.