Богословље

Растково монашење у Животу светог Симеона

Дарко Крстић
Центар за Црквене Студије
Ниш Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 821.163.41.09 Стефан Првовенчани, српски краљ

124-135 стр.

Цео текст (.PDF)


Стефана Првовенчаног у светлу јовановске теологије Сажетак: Стефан Првовенчани умеће у Житије светог Симеона епизоду о Растковом монашењу да би јасније повезао однос духовног искуства оца и сина, јер Растков бег на Свету Гору проузрокује Немањино напуштање престола и кретање синовљевим стопама. У сликању ове епизоде, писац се користи бројним алузијама на представе, изразе и термине карактеристичне за јовановску књижевност у корпусу новозаветних књига. Намера писца је да прикаже Растково напуштање света у светлу јовановске апокалиптике, као следовање Христу који је такође напустио свет (уп. Јн 13, 1), док је непосредан повод овом догађају Немањина визија Вишњег Јерусалима (Откр 21). Поред јовановског типа апокалиптичког inclusio епизоде, Првовенчани назначује у Растковој молитви Христу бројне мотиве јовановске „високе” христологије, нарочито изражене у Прологу Јовановог Јеванђеља.

Кључне речи: Стефан Првовенчани, Растко, Стефан Немања, aпостол Јован, јовановска књижевност, Откривење, апокалиптичка књижевност, Пролог.


Rastko Nemanjic’s Embracing of the Monastic Life in The Life of Saint Symeon by Stephen the First Crowned in Light of the Johannine Theology

Darko Krstić
Center for Church Studies
Niš Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: Serbian ruler Stephen the First Crowned (1196–1227) interpolates in The Life of Saint Symeon the episode of his brother's embracing of the monastic life in the ninth chapter of his writing. In this manner he connects the spiritual experience of his father with the similar experience of his brother, whose escape from the political power to the Mount Athos triggers identical behaviour of his father. In depicting of this episode, the author exploits numerous allusions to motifs, expressions and terms characteristic of the Johannine literature within the corpus of the New Testament books. The intention of the author is to present Rastko Nemanjic's leaving the world in light of the Johannine apocalypticism, as the perfect example of following Christ, who also departed from the world (Jn 13, 1). The immediate reason for Rastko's departure is the apocalyptic vision of the Jerusalem above of his father, Stefan Nemanja. This vision incites in Rastko's soul yearning for the monastic life at the Mount Athos, which is articulated in his prayer to Christ in terms of the Johannine „high” christology, especially from the Prologue of the Fourth Gospel.

Key words: Stephen the First Crowned, Rastko Nemanjic, Stefan Nemanja, the apostle John, johannine literature, Revelation, apocalyptic literature, Prologue of the Fourth Gospel.