Богословље

Српско православно монаштво у устаничкој Србији

Протојереј Радомир В. Поповић
Православни богословски факултет БУ

Богословље 2004, 177-192

УДК 271.222(497.11)-788’’1804/1815’’

Цео текст (.PDF)