Схватање загробног живота кроз старозавјетну историју

Родољуб Кубат

Богословље 1999, 9–36

Цео текст (.PDF)