Увођење општежића у Хиландару 1933. године

Др Предраг Пузовић

Богословље 1999, 75–96

Цео текст (.PDF)