Основе поетских вриједности Житија архиепископа српских

Др Чедомир Ребић

Богословље 1999, 97–110

Цео текст (.PDF)