Манастирске школе у белопаланачком крају од XIV до XIX века

Живота Јосић

Богословље 1999, 111–118

Цео текст (.PDF)