Богословље

О изучавању руског и црквенословенског језика у духовним школама Српске цркве

Мр Предраг Миодраг
др Ксенија Кончаревић

Богословље 1999, 119–128

Цео текст (.PDF)