Функционални приступ у лингвокултурологији

Др Ксенија Кончаревић

Богословље 1999, 141–158

Цео текст (.PDF)