Стуб (Стела) Моавског цара Меше (Мисе)

Илија Томић

Богословље 1996, 43–70

Цео текст (.PDF)