Време писања Посланице архиепископа Саве игуману Спиридону

Светислав Мандић

Богословље 1987/1, 55-64

Цео текст (.PDF)