Представа Светог Саве Јерусалимског у студеничкој Богородичиној цркви

Доцент др Иван М. Ђорђевић

Богословље 1987/1, 171-186

Цео текст (.PDF)