„БОГОСЛОВЉЕ“, орган Богословског факултета у Београду (60 година излажења) са библиографијом

Др Б. Гардашевић

Богословље 1986, 177-219

Цео текст (.PDF)