Вера и њени сурогати

Др Жарко Гавриловић

Богословље 1985, 173-184

Цео текст (.PDF)