Микијељ Марко

Богословље 1980, 107-109

Цео текст (.PDF)