Било и клепало у египатским и палестинским манастирима старе Цркве

Богословље 1998, 63–66

Цео текст (.PDF)