Акт оснивања манастира у грчким областима позноримског царства у V и VI веку

Богословље 1998, 119–125

Цео текст (.PDF)