Правни положај и организација грчких манастира по Јустинијанову праву

Богословље 1998, 133–151

Цео текст (.PDF)