Отмица (‘АРПАГН’, RAPTUS) у грчко-римском праву

Богословље 1998, 253–264

Цео текст (.PDF)