Римска држава и Хришћанска црква до Галеријева едикта о толеранцији (311. године)

Богословље 1998, 265–271

Цео текст (.PDF)