Зависност Цркве на острву Кипру од Александрије у првој половини VI века

Богословље 1998, 287–293

Цео текст (.PDF)